www.kts-bn.sk Produkty a služby Oblasť výroby keramických izolátorov
Pre oblasť výroby keramických izolátorov
1 Vodorovné zariadenie na mechanické kusové skúšky izolátorov 2792
2 Vynášací dopravník 2171
3 Zvislé zariadenie na mechanické skúšky izolátorov a ich zostáv 1967
4 Zariadenie na sledovanie procesu miešania tmelu 1840
5 Zariadenie na glazovanie vnútornej diery 1905
6 Glazovací stojan pre jeden izolátor 1963
7 Glazovací stojan pre glazovanie dvojice vysokých izolátorov 1923
8 Rekonštrukcia zariadenia na presúvanie voza s izolátormi 1872
9 Sprchovacia kabína 2040
10 CNC sústruh pre vŕtanie vnútornej tvarovej diery izolátora 1883
11 CNC dvojosí sústruh pre opracovanie izolátorov pred výpalom 2113
12 Dopravník 1921
13 Zariadenie na kusové skúšky malých izolátorov na ohyb 1914
14 Rekonštrukcia stroja na lisovanie izolátorov nízkého napätia 1824
15 Rekonštrukcie CNC dvojosích sústruhov 2706
16 Rekonštrukcia kalolisu 2011
17 Tmeliací stav 1920
Copyright: KTS, s.r.o. 2009          Dizajn a realizácia TREBOR
Hore