www.kts-bn.sk Produkty a služby Oblasť výroby keramických izolátorov
Pre oblasť výroby keramických izolátorov
1 Vodorovné zariadenie na mechanické kusové skúšky izolátorov 2720
2 Vynášací dopravník 2092
3 Zvislé zariadenie na mechanické skúšky izolátorov a ich zostáv 1900
4 Zariadenie na sledovanie procesu miešania tmelu 1768
5 Zariadenie na glazovanie vnútornej diery 1848
6 Glazovací stojan pre jeden izolátor 1889
7 Glazovací stojan pre glazovanie dvojice vysokých izolátorov 1852
8 Rekonštrukcia zariadenia na presúvanie voza s izolátormi 1807
9 Sprchovacia kabína 1971
10 CNC sústruh pre vŕtanie vnútornej tvarovej diery izolátora 1812
11 CNC dvojosí sústruh pre opracovanie izolátorov pred výpalom 2033
12 Dopravník 1857
13 Zariadenie na kusové skúšky malých izolátorov na ohyb 1846
14 Rekonštrukcia stroja na lisovanie izolátorov nízkého napätia 1765
15 Rekonštrukcie CNC dvojosích sústruhov 1953
16 Rekonštrukcia kalolisu 1924
17 Tmeliací stav 1858
Copyright: KTS, s.r.o. 2009          Dizajn a realizácia TREBOR
Hore