www.kts-bn.sk Produkty a služby Oblasť výroby keramických izolátorov
Pre oblasť výroby keramických izolátorov
1 Vodorovné zariadenie na mechanické kusové skúšky izolátorov 2763
2 Vynášací dopravník 2141
3 Zvislé zariadenie na mechanické skúšky izolátorov a ich zostáv 1941
4 Zariadenie na sledovanie procesu miešania tmelu 1806
5 Zariadenie na glazovanie vnútornej diery 1879
6 Glazovací stojan pre jeden izolátor 1935
7 Glazovací stojan pre glazovanie dvojice vysokých izolátorov 1894
8 Rekonštrukcia zariadenia na presúvanie voza s izolátormi 1843
9 Sprchovacia kabína 2013
10 CNC sústruh pre vŕtanie vnútornej tvarovej diery izolátora 1847
11 CNC dvojosí sústruh pre opracovanie izolátorov pred výpalom 2081
12 Dopravník 1899
13 Zariadenie na kusové skúšky malých izolátorov na ohyb 1887
14 Rekonštrukcia stroja na lisovanie izolátorov nízkého napätia 1799
15 Rekonštrukcie CNC dvojosích sústruhov 1997
16 Rekonštrukcia kalolisu 1974
17 Tmeliací stav 1898
Copyright: KTS, s.r.o. 2009          Dizajn a realizácia TREBOR
Hore