www.kts-bn.sk Produkty a služby Oblasť výroby keramických izolátorov
Pre oblasť výroby keramických izolátorov
1 Vodorovné zariadenie na mechanické kusové skúšky izolátorov 2675
2 Vynášací dopravník 2031
3 Zvislé zariadenie na mechanické skúšky izolátorov a ich zostáv 1853
4 Zariadenie na sledovanie procesu miešania tmelu 1725
5 Zariadenie na glazovanie vnútornej diery 1805
6 Glazovací stojan pre jeden izolátor 1848
7 Glazovací stojan pre glazovanie dvojice vysokých izolátorov 1806
8 Rekonštrukcia zariadenia na presúvanie voza s izolátormi 1761
9 Sprchovacia kabína 1922
10 CNC sústruh pre vŕtanie vnútornej tvarovej diery izolátora 1773
11 CNC dvojosí sústruh pre opracovanie izolátorov pred výpalom 1983
12 Dopravník 1806
13 Zariadenie na kusové skúšky malých izolátorov na ohyb 1798
14 Rekonštrukcia stroja na lisovanie izolátorov nízkého napätia 1722
15 Rekonštrukcie CNC dvojosích sústruhov 1900
16 Rekonštrukcia kalolisu 1866
17 Tmeliací stav 1817
Copyright: KTS, s.r.o. 2009          Dizajn a realizácia TREBOR
Hore