www.kts-bn.sk Produkty a služby Oblasť výroby keramických izolátorov CNC dvojosí sústruh pre opracovanie izolátorov pred výpalom
CNC dvojosí sústruh pre opracovanie izolátorov pred výpalom Vytlačiť E-mail
Nedeľa, 31 Máj 2009 15:29
2
2
Technický popis: Kopírovací CNC stroj  KTS-319 je poloautomatické zariadenie na opracovanie vonkajších striešok výliskov  izolátorov.

Zariadenie pozostáva s nasledovných častí:

Základný rám  zvarovanej konštrukcie   umožňuje svojou výškou výmenu hnacieho remeňa točnice a súčastne  slúži k ukotveniu stroja k podlahe.

Spodný rám zvarovanej konštrukcie tvorí základ stroja a je priskrutkovaný k základnému  rámu.  Na jeho hornej časti je uložená točnica , náhon a stĺp.     

Točnica pozostáva z  náboja vretena, vretena, veka, remenice a tesnenia. Vreteno je uložené vo valivých ložiskách. Mazanie ložísk sa prevádza  ručne pomocou   mazacieho     lisu. Mazacie hlavice sú umiestnené po obvode náboja vretena. Unášaci tanier s privarenými unášaciemi nožmi  je priskrutkovaný pomocou medzipríruby k vretenu točnice a v prípade potreby je aj s medzikusom vymeniteľný.

Náhon hriadeľ, príruby, tesnenia, ložiska, remenice a elektromotor. N = 3 kW; n = 950 ot/min. Hriadeľ je uložený v guličkových ložiskách. Prevod je prevedený ozubeným remeňom. Otáčky elektromotora sú riadené pomocou frekvenčného meniča.

Stĺp stroja priskrutkovaný na spodný rám, je zvarovanej konštrukcie a skladá sa zo základnej dosky a telesa stľpu . Na prednej strane stĺpa sú priskrutkované vodiace koľajnice valivého vedenia a na bočných stranách stĺpa sú priskrutkované ozubené hrebene pre posuv suportu a koníka.

Suport  pozostáva zo suportu vertikálneho a suportu horizontálneho.Vertikálny suport je skriňovej konštrukcie,  na ktorej sú priskrutkované  koľajové vozíky. Suport  poháňaný  servomotorom  cez  prevodovkou s prevodovým pomerom  i = 1:10. Vôľa v ozubení sa nastavuje pomocou nastavovacích skrutiek.. Mazanie koľajových  vozíkov je automatické pomocou mazacích zásobníkov. Suport je vyvážený protizávažím. Horizontálny suport pozostáva  z prednej dosky, na ktorej je priskrutkovaná nožová hlava, bočných  líšt, ozubeného hrebeňa a zadného čela. Delený ozubený hrebeň sa skladá z častí pevnej, táto je priskrutkovaná k ľavej lište a části posuvnej, ktorá pomocou  nastavovacej skrutky nastavuje vôľu v ozubení. Po nastavení požadovanej vôle sa skrutku zaistí poisťovacími  maticami. Ako celok je suport uložený vo valivom vedení. Maximálny zdvih suportu je 285 mm. Suport je poháňaný servomotorom cez prevodovkou s prevodový pomerom i= 1:10.
Posledná zmena v Streda, 24 Jún 2009 12:19
 
Copyright: KTS, s.r.o. 2009          Dizajn a realizácia TREBOR
Hore