www.kts-bn.sk Produkty a služby Pre oblasť výroby káblových zväzkov
Pre oblasť výroby káblových zväzkov
1 Zariadenie na tepelné spracovanie špirálových káblov 2352
2 Zariadenie na navíjanie špirálových káblov 2446
3 CNC vŕtačka na vŕtanie dosiek na montáž káblových zväzkov 2274
4 Kruhový dopravník na káblové zväzky 2265
5 Zariadenie na kontrolu tesnosti 2148
6 Montážny tester 2204
7 Dopravník na palety 2484
8 Podvesná dráha 2511
9 Zariadenie na rozťahovanie gumových manžiet 2111
10 Zvislé zariadenie na stáčanie dvojice vodičov 2415
11 Programovateľ né zariadenie na stáčanie dvojice vodičov 2098
12 Zariadenie na stáčanie dvojice vodičov 2268
13 Montážna linka na káblové zväzky 2676
 
Copyright: KTS, s.r.o. 2009          Dizajn a realizácia TREBOR
Hore