www.kts-bn.sk Produkty a služby Pre oblasť výroby káblových zväzkov
Pre oblasť výroby káblových zväzkov
1 Zariadenie na tepelné spracovanie špirálových káblov 2304
2 Zariadenie na navíjanie špirálových káblov 2405
3 CNC vŕtačka na vŕtanie dosiek na montáž káblových zväzkov 2241
4 Kruhový dopravník na káblové zväzky 2237
5 Zariadenie na kontrolu tesnosti 2099
6 Montážny tester 2171
7 Dopravník na palety 2425
8 Podvesná dráha 2458
9 Zariadenie na rozťahovanie gumových manžiet 2082
10 Zvislé zariadenie na stáčanie dvojice vodičov 2372
11 Programovateľ né zariadenie na stáčanie dvojice vodičov 2070
12 Zariadenie na stáčanie dvojice vodičov 2226
13 Montážna linka na káblové zväzky 2623
 
Copyright: KTS, s.r.o. 2009          Dizajn a realizácia TREBOR
Hore