www.kts-bn.sk Produkty a služby Pre oblasť výroby káblových zväzkov
Pre oblasť výroby káblových zväzkov
1 Zariadenie na tepelné spracovanie špirálových káblov 2253
2 Zariadenie na navíjanie špirálových káblov 2348
3 CNC vŕtačka na vŕtanie dosiek na montáž káblových zväzkov 2191
4 Kruhový dopravník na káblové zväzky 2192
5 Zariadenie na kontrolu tesnosti 2054
6 Montážny tester 2132
7 Dopravník na palety 2354
8 Podvesná dráha 2394
9 Zariadenie na rozťahovanie gumových manžiet 2041
10 Zvislé zariadenie na stáčanie dvojice vodičov 2315
11 Programovateľ né zariadenie na stáčanie dvojice vodičov 2031
12 Zariadenie na stáčanie dvojice vodičov 2166
13 Montážna linka na káblové zväzky 2587
 
Copyright: KTS, s.r.o. 2009          Dizajn a realizácia TREBOR
Hore