www.kts-bn.sk Produkty a služby Pre oblasť výroby káblových zväzkov
Pre oblasť výroby káblových zväzkov
1 Zariadenie na tepelné spracovanie špirálových káblov 2197
2 Zariadenie na navíjanie špirálových káblov 2282
3 CNC vŕtačka na vŕtanie dosiek na montáž káblových zväzkov 2133
4 Kruhový dopravník na káblové zväzky 2133
5 Zariadenie na kontrolu tesnosti 2001
6 Montážny tester 2084
7 Dopravník na palety 2282
8 Podvesná dráha 2316
9 Zariadenie na rozťahovanie gumových manžiet 1985
10 Zvislé zariadenie na stáčanie dvojice vodičov 2251
11 Programovateľ né zariadenie na stáčanie dvojice vodičov 1976
12 Zariadenie na stáčanie dvojice vodičov 2100
13 Montážna linka na káblové zväzky 2542
 
Copyright: KTS, s.r.o. 2009          Dizajn a realizácia TREBOR
Hore