www.kts-bn.sk Produkty a služby Pre oblasť výroby káblových zväzkov Montážna linka na káblové zväzky
Montážna linka na káblové zväzky Vytlačiť E-mail
Nedeľa, 31 Máj 2009 13:23
1a
1a
1b
1b
1c
1c
1d
1d

Technický popis: Montážna linka KTS-200 je určená na montáž káblových zväzkov pre automobilový priemysel. Nosiče dosiek sú dizajnované ako jednostranné alebo obojstranné. Výhodou obojstranných nosičov je že umožňujú umiestniť na linke dve technológie a pomerne rýchlo prechádzať z jednej na druhú. Dĺžka dosiek môže byť podľa dizajnu od 1m do 6m. K montážnej linke je dodávaná riadiaca elektronika od najjednoduchšej až po elektroniku podporujúcu komunikáciu s nadradeným systémom s možnosťou centrálneho zobrazovania a archivácie údajov o počte vyrobených kusov a prestojoch z viacerých liniek.  Je možný aj dizajn nosičov s držiakmi dosiek, ktorých rozmery sa dajú meniť v rozmedzí od 2,6 až 4,6 m, a tak v prípade potreby prestavať linku na iný rozmer dosiek.

Technické parametre:
1e
1e

šírka linky: 2000 mm
výška linky: 2200 mm
vzdialenosť spodného okraja pracovnej dosky od podlahy: 815 mm
rýchlosť presúvania 0 až 2,4m/min
počet nosičov dosiek: podľa požiadavky
veľkosť pracovných dosiek: podľa požiadaviek do dĺžky 6m
dĺžka linky: podľa veľkosti a počtu pracovných dosiek
 
Spravidla sa vyhotovenie linky prispôsobuje požiadavkám zákazníka a spracováva sa cenová ponuka  pre konkrétne vyhotovenie a miesto montáže.
Posledná zmena v Utorok, 27 September 2011 07:39
 
Copyright: KTS, s.r.o. 2009          Dizajn a realizácia TREBOR
Hore