www.kts-bn.sk Produkty a služby Vizualizácie výrobných procesov Sledovanie vyťaženia strojov
Sledovanie vyťaženia strojov Vytlačiť E-mail
Nedeľa, 31 Máj 2009 17:16
Stav strojo...
Stav strojov
Tab2
Tab2
Tab1
Tab1

Systém sledovania vyťaženosti strojov slúži na sledovanie a archivovanie ich činnosti. V najjednoduchšej verzii sa ide o sledovanie prevádzky stroja, t.j. kedy bol stroj zapnutý a kedy bol vypnutý. Táto verzia programu umožňuje sledovať až 40 strojov. Každá zmena sa sleduje samostatne a údaje sa archivujú. V základnej tabuľke na obr. Stav strojov je uvedený názov stroja, čas chodu, čas státia a dĺžka posledného státia. V stĺpci vedľa tabuľky je zobrazený aktuálny stav stroja. V grafe vedľa tabuľky je zobrazený sumárny okamžitý stav celej sledovanej skupiny strojov.
V tabuľke obr.Tab1 sú na jednotlivých listoch zaznamenané presné zapnutia a vypnutia jednotlivých strojov.
V tabulke obr.Tab2 sú na jednotlivých listoch prehľadne graficky zobrazené stavy jednotlivých strojov. Jednému stĺpcu zodpovedá sledovaný čas 10 minút a podiel zelenej a červenej farby vyjadruje podiel státia a chodu počas týchto desiatich minút. Údaje je možné sledovať v rámci intranetu ako webovú stránku obr.www1.
Skupina ôsmich strojov je pripojená cez vstupnú jednotku a údaje sú po RS485 prenášané do PC, na ktorom je nainštalovaný softwér sledovania vyťaženosti strojov. Pre 40 strojov je potrebných päť vstupných jednotiek. V prípade sledovania prevádzky stroja postačí, ak je na vstup pripojený kontakt, ktorý signalizuje zapnutie stroja. Opísaná verzia programu je už viac ako rok v prevádzke u zákazníka.
V prípade požiadavky náročnejšieho sledovania prevádzky strojov, pri ktorom sa požaduje sledovanie viacerých parametrov, vieme doplniť stroj o zariadenie, ktoré zaistí zber údajov a navrhnúť systém sledovania a archivácie podľa požiadaviek zákazníka.
Systém sledovania je dobrým pomocníkom pri analýze vyťaženosti strojov vo viaczmennej prevádzke. Podrobný záznam o nočnej zmene môže pomôcť napríklad pri sledovaní výkonnosti počas nočnej zmeny.
Náklady na najjednoduchšiu verziu - bez nákladov na PC a natiahnutie liniek k strojom - vrátane piatich kusov vstupných jednotiek sú v roku 2011 pre 40 strojov cca 1 200 EUR.
www1
www1

Posledná zmena v Utorok, 27 September 2011 08:02
 
Copyright: KTS, s.r.o. 2009          Dizajn a realizácia TREBOR
Hore