Dopyt

Archívy: Služby

Jednoúčelové stroje

Jednoúčelové stroje sú špecifické zariadenia, ktoré sa využívajú na automatizáciu výrobného procesu. Zariadenia používame všade tam, kde sa vo výrobe vyskytujú opakované činnosti, ktoré je možné úplne alebo aspoň čiastočne zautomatizovať, v prevádzkach s robotizovanými pracoviskami, výrobnými linkami či pracoviskami s operátormi výroby. Návrh a výroba jednoúčelových strojov Naša firma sa od roku 1993 zaoberá …

Jednoúčelové stroje Read More »

Prípravky

Prípravok je pomocné zariadenie alebo súčiastka požadovaného tvaru určená na pevné uchytenie pri obrábaní, pridržanie súčiastky pri montáži, na vedenie nástroja alebo na kontrolu rozmerov súčiastky. Prípravky sú veľmi dôležitou pomôckou pri obrábaní, pretože niektoré súčiastky by sa bez ich pomoci nedali vyrobiť vôbec, alebo s len menšou presnosťou. Predovšetkým uľahčujú prácu a v konečnom …

Prípravky Read More »

Celky pre keramický priemysel

Spoločnosť KTS má bohaté skúsenosti vo výrobe a vývoji strojov a technologických zariadení pre  firmy zaoberajúce sa  výrobou najmodernejších elektrických porcelánových izolátorov pre prenosové vedenia, rozvodne a elektrostatické odlučovače. V tejto oblasti je našim dlhoročným partnerom Konzorcium PPC insulators ktorý je leadrom na trhu. V tejto spolupráci sme skonštruovali a vyrobili niekoľko zaujímavých zariadení ako …

Celky pre keramický priemysel Read More »

Celky pre autokabelážny priemysel

Technologické celky pre autokabelážny priemysel patria medzi hlavné výrobne artikle našej spoločnosti. Predovšetkým sa jedná o montážne linky káblových zväzkov ktorých sme počas histórie firmy vyrobili na mieru niekoľko stoviek , pre našich spokojných predovšetkým zahraničných zákazníkov. Popri montážnych linkách káblových zväzkov dodávame rôzne obslužné stroje a zariadenia ktoré pomáhajú zefektívniť alebo zabezpečujú  samotný výrobný proces káblového …

Celky pre autokabelážny priemysel Read More »

Zváracie a obrábacie prípravky

Zváracie prípravky sú periférne zariadenia zváracích pracovísk, určené pre presné polohovanie zváraných dielcov. Rôznorodé zváracie prípravky Zvárací prípravok môže byť na pracovisku umiestnený fixne, alebo na vhodnom type polohovadla, vybaveného nosičom prípravku s jednou alebo viacerými osami, čím je možne dosiahnuť lepšiu prístupnosť k zváraným miestam. Naša firma má bohaté skúsenosti s vývojom, konštrukciou a …

Zváracie a obrábacie prípravky Read More »

Montážne a demontážne prípravky

Montáž je záverečná a vo väčšine prípadov najzložitejšia etapa výrobného procesu. Rozhodujúcim spôsobom, ktorý ovplyvňuje montáž je nielen akosť a spoľahlivosť výrobkov, ale aj priebežná doba výroby, produktivita práce a efektívnosť celého systému. Väčšia produktivita výroby V rozvoji automatických montážnych procesov sú rozhodujúce tie technológie, ktoré prinášajú nové riešenia a vedú k zvyšovaniu a k …

Montážne a demontážne prípravky Read More »

Montážne linky káblových zväzkov

Montážne linky káblových zväzkov sú zariadenia na plynulé posúvanie montovaného výrobku v jednom smere pri súčasnom stálom pôsobisku obsluhy na jednotlivých operáciách, určené na montáž káblových zväzkov. Každá montážna linka je vyrobená na mieru, podľa požiadaviek zákazníka. Výroba montážnych liniek Montážne linky na výrobu káblových zväzkov prešli za takmer 25 ročnú históriu dodávok rozsiahlou modernizáciou. Najnovšia zmena spočíva …

Montážne linky káblových zväzkov Read More »

Scroll to Top

Dopytový formulár

Máte záujem o niektoré zariadenie, alebo máte všeobecnú otázku ohľadom našich produktov? Napíšte vašu správu a zanechajte nám vaše údaje, aby sme sa vám vedeli ozvať naspäť.