Dopyt
Jednoúčelové stroje

Montážne a demontážne prípravky

Montáž je záverečná a vo väčšine prípadov najzložitejšia etapa výrobného procesu. Rozhodujúcim spôsobom, ktorý ovplyvňuje montáž je nielen akosť a spoľahlivosť výrobkov, ale aj priebežná doba výroby, produktivita práce a efektívnosť celého systému.

montážny prípravok

Väčšia produktivita výroby

V rozvoji automatických montážnych procesov sú rozhodujúce tie technológie, ktoré prinášajú nové riešenia a vedú k zvyšovaniu a k skvalitňovaniu produktivity práce, mechanizácie a automatizácie. Úlohou montážnych a demontážnych prípravkov je zvýšiť počet výrobkov za kratší pracovný časový úsek. Naša spoločnosť sa špecializuje na vývoj, konštrukciu a výrobu nasledovných montážnych a demontážnych prípravkov.

Montážne zariadenia

Montážne zariadenia zabezpečujú bezprostrednú realizáciu montážnych procesov. Patria sem všetky technické zariadenia používané v montáži a to montážne nástroje, montážne prípravky, montážne jednotky a montážne stroje a centrá.

Montážne stroje

Montážne stroje majú viaceré špecifické zvláštnosti. Realizujú kinematicky náročné pohyby. V dôsledku toho vznikajú zvýšené nároky na pohonné a ovládacie prvky a spoľahlivosť jednotlivých prvkov a mechanizmov.

Montážne pracoviská

Pod pojmom montážne pracovisko rozumieme vymedzený výrobný priestor, v ktorom pracovník (alebo viacero pracovníkov) vykonáva predpísaným postupom montážne operácie. Montážne pracoviská majú svoje špecifické zvláštnosti vychádzajúce okrem iného aj z typu montáže.

Montážne linky

Montážne linky sú projektované na základe prúdového charakteru výroby. Montážne pracoviská sa rozmiestňujú v slede montážnych operácií a montované výrobky postupujú z jednej operácie na ďalšiu určitými dopravnými zariadeniami.

Výber zo zrealizovaných prípravkov

Spájacie prvky konštrukcie

Do montážnych činností vieme implementovať elektroautomatické, pneumatické, hydraulické či iné prvky podľa požiadaviek zákazníka či stupňa automatizácie výroby. Činnosti, ktoré sú v súčasnej dobe automatizovateľné pomocou prípravkov sú: zásobovanie, triedenie, prísun do montážnej polohy, nanášanie lepiacej a tesniacej hmoty, mazanie, chladenie alebo ohrievanie, značenie a spájanie.
Predovšetkým spájanie patrí medzi najčastejšie požiadavky zákazníka na konštrukciu a vývoj prípravku. Spojenie zabezpečuje nemennú vzájomnú polohu montovaných súčiastok pričom je vzájomná nepohyblivosť zabezpečená mechanickými silami, geometrickým uzamknutím či spojením vytvoreným na báze molekulárnych síl alebo adhézie.

montážny prípravok

Nepohyblivé nerozoberateľné spoje

Zabezpečujú nemennú vzájomnú polohu montovaných súčiastok, pričom sa nepočíta s rozoberaním spoja. Pričom spoje sú veľmi rôznorodé a viaceré z nich možno zaradiť do jednej z viacerých skupín:

  • spoje vytvorené s využitím tepla
  • spoje vytvorené plastickou deformáciou
  •  montáž pozdĺžne lisovaných spojov
  • zvárané spoje
  • spájkované spoje
  • lepené spoje
  • nitované spoje
montážny prípravok

Nepohyblivé rozoberateľné spoje

Zaisťujú nemennú polohu súčiastok, spoj však možno ľubovoľne veľa krát rozobrať bez poškodenia spojovaných i spojujúcich súčiastok. Do tejto skupiny spojov patria nepohyblivé kužeľové spoje a skrutkové spoje.

  • nepohyblivé kužeľové spoje
  • skrutkové spoje
Scroll to Top

Dopytový formulár

Máte záujem o niektoré zariadenie, alebo máte všeobecnú otázku ohľadom našich produktov? Napíšte vašu správu a zanechajte nám vaše údaje, aby sme sa vám vedeli ozvať naspäť.