Dopyt
celky pre keramický priemysel

Rezačka izolátorov

Zariadenie slúži na rezanie vypálených vysokonapäťových izolátorov z keramických hmôt. Opracovanie izolátorov prebieha v reznom zakrytovanom priestore, pričom diely určené na opracovanie sa uložia na valce, potiahnuté gumou.

rezačka izolátorov

Popis mechanickej časti

Rezacím kotúčom, ktorý má priemer maximálne 400 mm, sa súčasne odrežú bočné závesné časti. Pri rezaní celojadrových izolátorov je maximálny priemer izolátora φ290 mm a minimálny priemer je φ 90 mm.

Pri normálnom vyhotovení je maximálna rezná dĺžka 1700 mm a minimálna dĺžka rezu 500mm. Pri odrezávaní kónických izolátorov je dôležité, aby po odrezaní vzdialenosti medzi vretenom a izolátorom nebola príliš malá, pretože izolátor by spočíval na rezacom podstavci a tým by sa poškodil.

Týmto strojom môžu byť odrezávané len izolátory s rovnakým priemerom. Pri odrezávaní kónických izolátorov, je potrebné zamedziť, aby boli rezané kónické aj valcové izolátory súčasne. Počet izolátorov určených na odrezanie za hodinu závisí od reznej plochy, stavu kotúča rezného posuvu.

Výber zo zrealizovaných produktov

Konštrukcia zariadenia

Samotný stroj sa skladá z konštrukcie vyhotovenej z pevnej profilovej ocele, na ktorej sú namontované dva rezné podstavce. Podstavce sú otáčacie a sú umiestnené na spoločnej hriadeli. Váha rezných hriadeľov je vyrovnaná protiváhou tak, aby mohli byť rýchlo a jemne nasadené na opracovaný predmet. Posunom na spoločnej nosnej hriadeli je možné oba podstavce rýchlo nastaviť na požadovanú vzdialenosť.
Pravý podstavec je vybavený špeciálnou svorkou pre jemné nastavenie, ktorá je s podstavcom spojená závitovým hriadeľom. Presun deliacich podstavcov je možný pomocou hydrauliky, resp. ručne.

rezačka výkres

Rezné vretená

Na podstavcoch sú namontované guličkové rezné vretená, ktorých vonkajší kužel má najvyššiu možnú mieru presnosti a ktoré sa dajú ľahko nastaviť a vymeniť.
Oba sú poháňané elektromotorom 3 kW cez klinový remeň.
Pre obsluhu je potrebná jedna osoba.

Scroll to Top

Dopytový formulár

Máte záujem o niektoré zariadenie, alebo máte všeobecnú otázku ohľadom našich produktov? Napíšte vašu správu a zanechajte nám vaše údaje, aby sme sa vám vedeli ozvať naspäť.