Dopyt

Zrealizované projekty

Polohovací stojan pre robota

Polohovací stojan pre robota

Na základe výkresovej dokumentácie a dopytu od nášho zákazníka sme podľa jeho zadania vyrobili polohovací stojan ktorý slúži na polohovanie výrobku robotom.

Špeciálna pásová píla na Plast KTS-728

Špeciálna pásová píla na Plast KTS-728

Pásová píla na plast je špeciálne navrhnuté zariadenie na pílenie rohov rámov okien viacero typov a rozmerov. Naloženie rámu a upínanie je ručné. Píla je namontovaná na posuvný stôl, ktorý je poháňaný prevodovkou cez ozubený remeň. Rýchlosť posuvu je daná frekvenčným meničom. Spätný chod píly do východzej polohy zabezpečuje obsluha ručne. Doraz píly sa nastaví na danú hĺbku rezu podľa šablóny. Šablóna je zhotovená na udané rozmery rohov rámov. Na nastavenie iných rezaných hĺbok sa zhotoví nová nastavovacia šablóna. Pre bezpečné rezanie je píla ohradená a vstup do priestoru je zaistený otočnou zábranou cez bezpečnostný spínač. Pre lepší prístup ku nakladaciemu priestoru sú otočné zábrany dve. Pri otvorení zábrany pri chode píly sa píla automaticky zastaví a vypne sa chod pásu. Presun píly do východzej polohy sa robí až po uvoľnení odpíleného rohu rámu. (aby sa nepoškodil rez) Zariadenie môže obsluhovať iba osoba dostatočne poučená o obsluhe zariadenia a bezpečnosti pri práci pričom akékoľvek poruchy zariadenia môže odstraňovať iba osoba preškolená na tieto práce.

Vertikálny CNC sústruh KTS-343

Vertikálny CNC sústruh KTS-343

Vertikálny CNC sústruh KTS-343 je stroj slúžiaci na opracovávanie vonkajších striešok keramických izolátorov. Pomocou zariadenia je možné opracovanie keramických výliskov izolátorov o maximálnom priemere 500 mm, dĺžke výlisku 2850 mm a hmotnosti maximálne 1000 kg . Obrábanie prebieha pomocou dvoch nožov upevnených na 2 suportoch. Prvý suport je hrubovací a druhý je tvarovací. Oba suporty sa pohybujú v priečnom aj v zvislom smere podľa príkazov obsiahnutých v NC programe.

V rámci stroja sú implementované hydraulické a pneumatické prvky kde hydraulika je použitá na upínanie koníka a pneumatický obvod slúži na ovládanie bŕzd koníka a pretlaku do suportov. Ovládanie je riešené pomocou ovládacieho panelu na otočnom ramene ktoré je uložené v ložiskách. V prípade tohto zariadenie je nutné povedať že, zariadenie môže obsluhovať iba osoba dostatočne poučená o obsluhe zariadenia a bezpečnosti pri práci.

Regálový zakladač plechov KTS-1001

Regálový zakladač plechov KTS-1001

Regálový zakladač plechov slúži na uskladnenie a manipuláciu s plechmi rôznych rozmerov a hrúbok. Výsuvný skladovací box je zostavený z troch základných konštrukčných celkov – boxu, dverí boxu a výsuvov. Kostra boxu je zváraná konštrukcia, doplnená zavetrovacími prvkami, konštrukčnými prvkami na uchytenie dverí a ukotvenie boxu k podlahe. Dvere boxu sú zostavené zo zváraných konštrukcií dvoch krídel, konštrukčnými prvkami na zaistenie pojazdu výsuvu a zaistenie dverí v polohe. Výsuv je zváraná konštrukcia, doplnená konštrukčnými prvkami pre zaistenie pojazdu a umožňujúci vhodné uloženie materiálu.

Výsuvný skladovací box je možné štandardne uviesť do dvoch polôh, základnej alebo pracovnej. Základná poloha boxu slúži na skladovanie resp. zaistenie skladovaného materiálu.
Základná poloha boxu je charakteristická tým, že všetky výsuvy sú v základnej polohe, t. j. zasunuté, takisto aj krídla dverí boxu sú v základnej polohe, t. j. uzatvorené na čelnú stranu boxu a zaistené. Pracovná poloha boxu je charakteristická tým, že krídla dverí sú v pracovnej polohe, t. j. otvorené a zaistené, výsuvy sú sprístupnené pre presun zo základnej do pracovnej polohy alebo jeden z výsuvov je v pracovnej polohe, t. j. vysunutý tak, že uskladnený materiál je sprístupnený. Pracovná poloha výsuvu je pri 100 % vysunutí výsuvu z boxu. Poloha pojazdu výsuvu je obmedzená dráhou pre pojazd na krídlach dverí, pri výsuve v pracovnej polohe je pojazdové koleso výsuvu opreté o zvislú konštrukciu vymedzujúcu dĺžku pojazdovej dráhy.
Výsuvy boxu sú na hornej ploche doplnené priečnymi nosníkmi, ktoré zaisťujú navýšenie skladovaného stohu tabúľ proti konštrukcii výsuvu. Toto navýšenie uloženého materiálu je možné využiť na manipuláciu stohu vysokozdvižným vozíkom. Z výsuvu, ktorý je v pracovnej polohe, je možné jednotlivé tabule uskladneného materiálu odoberať ručne, alebo žeriavom s vhodným prídavným zariadením.

CNC vŕtací router KTS – 808

CNC vŕtací router KTS - 808

CNC Vŕtačka je určená na vŕtanie drevených dosiek ( preglejky ) s maximálnou hrúbkou 50 mm alebo 5 kusov drevených dosiek hrúbky 10 mm. Skladá sa zo spodného rámu , stola , rámu so zarážkami a svorkami vŕtaných dosiek a portálu. Na tomto portáli sú umiestnené všetky jednotky a príslušná elektronika. Pohyb portálu v pozdĺžnom smere ( v osi Y ) sa uskutočňuje pomocou ozubených kolies na oboch blokoch spodného rámu. Ako pohon sú použité dva krokové motory.

Krútiaci moment je k ozubeným kolesám prenášaný cez prevodovku a pastorok, čo zabezpečuje pohyb portálu. Napájanie a riadenie napájania portálu je navrhnuté pomocou káblových nosičov umiestených na jednej strane spodného rámu. Priečny posuv ,ktorý zaisťuje pohyb v smere osi X , sa nachádza na portáli. Moment posuvu krokového motora sa prenáša na ozubené kolesá umiestnené v zadnej časti portálu. Vertikálna os Z je riešená pomocou guličkovej skrutky. Vedenie vertikálnej osi Z nesie vreteno tvorené asynchrónnym motorom 1,1 kW. Riadená rýchlosť vretena je riadená meničom (frekvenčný menič). Odsávací systém je pripevnený na vedení vertikálnej osi. Sacia trubica je vedená konzolou nad stôl a spolu s odsávačom je upevnená na zadnej strane stroja. Riadiaci systém je riešený pomocou softvéru  prostredníctvom  počítača, ktorý je súčasťou stroja.

Glazovací manipulátor KTS-890

Glazovací manipulátor KTS-890

Zariadenie „Glazovací manipulátor“ je špeciálne navrhnuté ako pomocný prípravok na manipuláciu s veľkorozmernými vysokonapäťovými izolátormi počas nanášania glazovacej hmoty . Glazovací prípravok vykonáva dva pracovné pohyby a to naklápanie izolátora o hmotnosti max. 650 kg za pomoci servomotora v pracovnom rozsahu 10 až 30 stupňov za dobu max 15 sekúnd.

Druhým pracovným pohybom je rotácia izolátoru pomocou elektromotora v rozsahu 20 až 90 otáčok za minútu. Aktuálny uhol náklonu je odčítavaný počtom otáčok servomotora od nulovej polohy. Zdvih aktuátora je obmedzený snímačmi na telese aktuátora. Krajné polohy nastavenia uhlu sú blokované mechanickými koncovými spínačmi. Všetka kabeláž je chránená rámom zariadenia alebo je vedená káblovým žľabom. Jednou z ďalších požiadaviek zákazníka je modernizácia ovládania zariadenia v podobe panelu s tlačidlami, displejom na zobrazovanie naklápania a otáčok plus voľba a nastavenie obvodovej rýchlosti .

Scroll to Top

Dopytový formulár

Máte záujem o niektoré zariadenie, alebo máte všeobecnú otázku ohľadom našich produktov? Napíšte vašu správu a zanechajte nám vaše údaje, aby sme sa vám vedeli ozvať naspäť.