Dopyt
autokabelážny priemysel

Montážne linky káblových zväzkov

Montážne linky káblových zväzkov sú zariadenia na plynulé posúvanie montovaného výrobku v jednom smere pri súčasnom stálom pôsobisku obsluhy na jednotlivých operáciách, určené na montáž káblových zväzkov.

Každá montážna linka je vyrobená na mieru, podľa požiadaviek zákazníka.

linka 3D model

Výroba montážnych liniek

Montážne linky na výrobu káblových zväzkov prešli za takmer 25 ročnú históriu dodávok rozsiahlou modernizáciou. Najnovšia zmena spočíva v zúžení šírky zástavby montážnej linky o 400mm. Konštrukčné riešenie montážnej linky umožňuje použiť tabule o dĺžkach 1800 mm až 5500 mm a počte tabúľ až 20 kusov.

Zrealizované linky

Technické prevedenie montážnej linky

Zariadenie pozostáva z pevnej časti (pohon pásu, točnica, rámy, elektroinštalácia a technologické pomôcky) a z pohyblivej časti (vozíky s pracovnými doskami, otočnými konzolami a s príslušenstvom).

Pevná časť je tvorená jednotlivými stojanmi zvarenými z uzatvoreného rúrkového profilu so štvorcovým prierezom. Stojany sú zoskrutkované dvomi pármi výstuh, ktoré tvoria zároveň priamu časť dráhy pre kolesá vozíkov. Na koncoch sú otočné stanice (hnacia a hnaná), na ktorých sa mení smer pohybu vozíkov do protismeru. Vozíky sú výkyvne spojené s nekonečnou reťazou, ktorá je poháňaná elektroprevodovkou cez jednostupňový reťazový prevod. Elektromotor prevodovky má plynulé regulovateľné otáčky. Rýchlosť vozíkov je od 0-3,6m/min. Elektročasť tohoto zariadenia je navrhnutá v zmysle STN EN 60204-1 a podľa STN 33 0300. Riadenie montážnej linky je realizované programom v PLC.

Výškové nastavenie konzol

Vozíky všetkých prevedení sa pohybujú po dráhe, ktorá je súčasťou linky (nie po podlahe haly). Obsluha montážnej linky sa môže pohybovať len v priestore pred nosičom pracovnej dosky.

Vozíky sa pohybujú po dráhe sústavou štyroch párov pojazdových kolies, z ktorých horný pár je výkyvný okolo vertikálnej osi. S jednotlivými vozíkmi sú skrutkovými spojmi spojené konzoly, v ktorých sú namontované rámy pracovných dosiek.

Ešte je možnosť výškového prestavenia konzol tabúľ s pracovnými tabulami v rozsahu max. 500 až 820 mm od spodnej hrany tabule po podlahu. Skutočný rozsah nastavenie je závislý od výšky tabule. Zmenu výšky tabúľ vykonávajú dvaja pracovníci, ktorí po uvoľnení 4 skrutiek držiacich konzolu, za pomoci hydraulického zdviháku nastavia požadovanú výšku tabule. Po nastavení požadovanej výšky je potrebné uvolnené skrutky pevne dotiahnuť. Nosič tabule je možné výškovo prestavovať v rozmedzí 1005 mm -1185 mm.

Varianty a doplnky liniek

Linky sa vyrábajú v prevedení jednostrannom t.j.na nosiči tabule je len jedna tabuľa s technológiou a obojstrannom t.j. na nosiči tabúľ sú dve tabule s technológiou kde otočením nosiča o 180 stupňov sa rýchlo prejde na výrobu iného typu káblového zväzku. Existuje aj prevedenie s rozťahovacím nosičom tabule. Toto prevedenie umožňuje relatívne rýchlo prejsť na iný typ káblového zväzku, ktorý sa vyrába na tabuli inej dĺžky.

Pracovné dosky možno otáčať len vo vodorovnej osi o 180°. Otáčanie dosiek sa môže vykonávať len pri vypnutom pohone. Polohovanie pracovnej dosky umožňuje aretácia a polohovací index.

Rôzne prevedenia liniek

Dnes dodávané montážne linky na výrobu káblových zväzkov sa vyrábajú v niekoľkých prevedeniach pričom každá montážna linka je skonštruovaná na mieru podľa požiadaviek zákazníka . Každá montážna linka sa vyznačuje nasledovnými parametrami a vlastnosťami.

parametre montážnej linky

Montážna linka

KTS-280 - PENTA

V prípade požiadavky na počet tabúľ menší ako 6 vieme ponúknuť rotačnú Montážnu linku KTS-280-PENTA. PENTA je zariadenie na plynulé posúvanie montovaného výrobku v jednom smere, pri súčasnom stálom pôsobisku obsluhy na jednotlivých operáciách, určené na montáž káblových zväzkov. Obsluha montážnej linky sa môže pohybovať len v priestore pred nosičom pracovnej dosky. Zariadenie pozostáva z pevnej časti : pohon pásu, točnica, spodná dráha, elektroinštalácia, technologické pomôcky a pohyblivej časti : vozíky s pracovnými doskami, otočné ramená s príslušenstvom. Pevná časť je tvorená spodnou dráhou zvarenou z uzatvorených rúrkových profilov štvorcového prierezu, ktoré sú prekryté plechom.

ParameterHodnota
Zastavaný priemer pôdorysucca 4500 mm
Výškacca 2700 mm
Pracovná doskapodľa požiadaviek zákazníka
Pracovná rýchlosť0 až 2,4 m/min
Napäťová sústava1+PE+N, 230V, 50Hz,TN-S
Pripojenie sietepevné – Max. inštalovaný príkon:850 VA
Napätie pomocných obvodov24 VAC,PELV

Plech tvorí zároveň priamu časť dráhy pre kolesá vozíkov. Dráha je priskrutkovaná výstuhami o stojan. Na stojane je uchytená hnacia stanica, ktorá poháňa elektroprevodovkou cez jednostupňový ozubený prevod točnicu. Na točnicu sú priskrutkované vozíky, ktoré sa otáčajú cez oje vozíka. Elektromotor prevodovky má plynule regulované otáčky. Vozíky sa pohybujú po dráhe párom pojazdových kolies okolo vertikálnej osi. Vozíky sú zvarené z uzatvorených profilov so štvorcovým prierezom. Na rámy vozíkov sú uchytené pracovné dosky.

Scroll to Top

Dopytový formulár

Máte záujem o niektoré zariadenie, alebo máte všeobecnú otázku ohľadom našich produktov? Napíšte vašu správu a zanechajte nám vaše údaje, aby sme sa vám vedeli ozvať naspäť.